16/06/2018

รับทำ app blog detail

แอพพลิเคชั่นเรียนรู้ Anatomy ในแบบ 3D

    Human Anatomy Atlas 2018

 

 

           เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีไว้สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์กายวิภาคศาสตร์ 3D เพิ่มเติมจากการเรียน แอพพลิเคชั่นประกอบด้วยโมเดลการวิเคราะห์ทางกายวิภาคขั้นสูงแบบเพศชายและเพศหญิงที่ครอบคลุมทั้ง 3 แบบ ได้แก่ การเลือกเนื้อเยื่อและอวัยวะของจุลภาคในร่างกายชิ้นชิ้นศพและภาพการวินิจฉัยที่จับคู่กับส่วนตัดขวาง 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบของกล้ามเนื้อและกระดูก และยังสามารถดูโครงร่างจากระบบต่างๆของร่างกาย: ระบบประสาท, ระบบโครงร่าง, ระบบไหลเวียนโลหิต, กล้ามเนื้อ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินปัสสาวะ, ต่อมน้ำเหลือง, ต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ เจาะลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อและอวัยวะพิเศษของ microanatomy รวมถึง nephrons และ alveoli และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณจะได้จากแอพพลิเคชั่น หากใครที่เรียน Anatomy แล้วอยากเรียนรู้เพิ่มเติ่มบอกเลยว่าไม่ควรพลาด


   Essential Anatomy 3

 

 

          แอพฯนี้มีเนื้อหากายวิภาคที่จำเป็นสำหรับการศึกษาถึง 10 ระบบ คือ Skeletal ,Muscles , Connective Tissue , Veins ,Arteries ,Nerves ,Respiratory ,Digestive ,Urinary ,Lymphatic และรวมถึงสมองและหัวใจ มีโครงสร้างทางกายวิภาคที่มีรายละเอียดสูงในรูปแบบ 3D ให้ได้ศึกษากว่า 4,000 โครงสร้าง มีการออกเสียงชื่อโครงสร้างต่างๆที่ถูกต้องตามศัพท์ทางการแพทย์ มีศัพท์ภาษาละตินและรายละเอียดสำหรับโครงสร้างทางกายวิภาคแต่ละโครงสร้างให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม


   Anatomy Learning - 3D Atlas

 

 

          แอพพลิเคชั่นศึกษา Anatomy 3D อีกหนึ่งตัวที่มีการแสดงภาพ 3D ออกมาได้ชัดชัดเจน แบ่งเป็น region มีคำอธิบายสั้นๆ ใช้ดูประกอบการอ่านหนังสือทำให้เข้าใจมากขึ้น


   Visual Anatomy Free

 

                                                             

 

          Visual Anatomy Free เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช่ในการศึกษาเพิ่มเติมที่มีการออกเสียง มีภาพรวมภาพรวมอวัยวะ 3Dและภาพเคลื่อนไหว 3D ประกอบด้วยระบบกายวิภาคศาสตร์ทั้งหมด เนื้อหาที่มีในแอพพลิเคชั่น คือ อวัยวะ 3 มิติระบบกล้ามเนื้อ (ภาพรวมกล้ามเนื้อแขนศีรษะแขนและเท้า) โครงกระดูกระบบ (ภาพรวมกระดูกกะโหลกศีรษะมือและเท้ากระดูกบางตัวในกะโหลกศีรษะ), Circulation System, Body Region, Heart, Respiratory System, Digestive System, ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบประสาท (ภาพรวมและสมอง), ระบบสืบพันธุ์หญิงและชาย, โครงสร้างหู, ช่องจมูก, ตา ทุกจุดที่น่าสนใจแต่ละตำแหน่งจะมีป้ายกำกับและคำอธิบายสั้นๆให้และแอพพลิเคชั่นยังมีฟังก์ชั่นการค้นหาซึ่งสามารถใช้ค้นหาเฉพาะตำแหน่งที่เราสนใจ


   Anatomy Quiz - TH พื้นฐาน

 

         

 

           Anatomy Quiz เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีใครทำแบบทดสอบที่ช่วยให้สามารถจดจำคำศัพท์หรือหน้าที่การทำงานในแต่ละส่วนข้อร่างกายได้ โดยบทเรียนที่จะทำเสนอนั้นมี 
Skeletal system ระบบกระดูก
Muscular system ระบบกล้ามเนื้อ 
Cardiovascular system ระบบหัวใจและหลอดเลือด
Digestive System ระบบย่อยอาหาร
Endocrine System ระบบต่อมไร้ท่อ
Respiratory System ระบบหายใจ
Nervous system ระบบประสาท
Reproductive System ระบบสืบพันธุ์
Urinary System ระบบทางเดินปัสสาวะ
Immune / Lymphatic Systems ระบบน้ำเหลือง
Integumentary System ระบบผิวหนังหรือระบบห่อหุ้มร่างกาย ฯลฯ 

 

 

ติดต่อเรา

128/180 อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Email

sales@wewillapp.com

Mobile

+6684-820-7280

Tel

02-129-3591

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม