ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Museum for Sustainable Buddhism

Museum for Sustainable Buddhism

แนวคิดและหลักการ คือ ต้องการทำแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการแนะนำพิพิธภัณฑ์ และดูข้อมูลในแต่ละโซน เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และมีความทันสมัย โดยแอปพลิเคชันจะมีเนื้อหาทั้งรูปแบบวีดีโอ รูปภาพ และเสียงบรรยายความรู้เกี่ยวกับโซนต่าง ๆ ให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจมากขึ้น

  • หลังบ้านจัดการข้อมูลโซนพิพิธภัณฑ์
  • หลังบ้านจัดการเนื้อหาของแต่ละโซน
  • แสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์
  • ดูเนื้อหาความรู้ของพิพิธภัณฑ์แต่ละโซน
  • ดูรูปภาพ วีดีโอและไฟล์เสียงประกอบเนื้อหา
  • ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • @ LINE Friend 
  • ดูรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมจำนวนคนที่เข้าชม

Other works

รับทำ app portfolio list

This SMS

Click here
รับทำ app portfolio list

ALL DAY TIRES

Click here
รับทำ app portfolio list

9 Assets

Click here
รับทำ app portfolio list

Kubota

Click here