ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Museum for Sustainable Buddhism

Museum for Sustainable Buddhism

แนวคิดและหลักการ คือ ต้องการทำแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการแนะนำพิพิธภัณฑ์ และดูข้อมูลในแต่ละโซน เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และมีความทันสมัย โดยแอปพลิเคชันจะมีเนื้อหาทั้งรูปแบบวีดีโอ รูปภาพ และเสียงบรรยายความรู้เกี่ยวกับโซนต่าง ๆ ให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจมากขึ้น

  • หลังบ้านจัดการข้อมูลโซนพิพิธภัณฑ์
  • หลังบ้านจัดการเนื้อหาของแต่ละโซน
  • แสดงแผนผังของพิพิธภัณฑ์
  • ดูเนื้อหาความรู้ของพิพิธภัณฑ์แต่ละโซน
  • ดูรูปภาพ วีดีโอและไฟล์เสียงประกอบเนื้อหา
  • ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • @ LINE Friend 
  • ดูรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมจำนวนคนที่เข้าชม

Other works

รับทำ app portfolio list

ES Lighting

Click here
รับทำ app portfolio list

CITI CARE

Click here
รับทำ app portfolio list

DMSC

Click here
รับทำ app portfolio list

Calendar Thani

Click here