ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

CITI CARE

Siam Aroon

แนวคิด คือ เนื่องจากบริษัทได้ประกอบธุรกิจการให้บริการห้องพักแก่ผู้พักอาศัยชาวญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องมีอุปสรรคในการสื่อสาร จึงทำให้ช่างที่เข้าไปซ่อมไม่สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง จึงต้องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านบริการแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าเพื่อสื่อสารกับช่างซ่อมได้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบดูผลดำเนินการของช่างได้

หลักการ คือ พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการบริการให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถเรียกช่างมาซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพักได้ตามประเภทและอาการที่ให้เลือก โดยสามารถเลือกวัน – เวลาที่สะดวกจะให้ช่างเข้ามาซ่อมได้ เมื่อลูกค้าเรียกช่างมาซ่อมก็ให้รอการตอบรับจากช่าง เมื่อช่างมาถึงห้องให้สแกน QR code เพื่อเป็นการ Check in เข้าซ่อมงาน เมื่อซ่อมเสร็จให้กดปิดงานเพื่อเป็นการ Check out งาน จากนั้นลูกค้าสามารถให้ Rating ช่างที่เข้ามาซ่อมได้

  • ส่งคำขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพัก
  • เลือกนัดซ่อมทันที หรือนัดซ่อมล่วงหน้า
  • ดูประวัติการซ่อมของห้องตนเอง
  • ดูสถานะงานซ่อมของตนเอง
  • แอปช่างรับงานซ่อมจาก User ที่แจ้งมา
  • ช่างระบุรายละเอียดงานซ่อม
  • หลังบ้านจัดการช่างซ่อม
  • หลังบ้านจัดการงานซ่อมของ User
  • ระบบให้คะแนนช่างซ่อม

Other works

รับทำ app portfolio list

Siam SAK

Click here
รับทำ app portfolio list

ES Lighting

Click here
รับทำ app portfolio list

Kubota

Click here
รับทำ app portfolio list

Thaicom

Click here