ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Siam SAK

Siam SAK

แนวคิด คือ เนื่องจากปัจจุบันทางธุรกิจของลูกค้าการรับออเดอร์จากลูกค้าจะมี Sales เป็นผู้ส่งรายการออเดอร์มาให้กับทาง Admin ซึ่งไม่มีระบบจัดการทำให้รายการตกหล่นไม่ครบ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จึงต้องการทำแอพพลิเคชั่นสำหรับ Sales ได้บันทึกการส่งออเดอร์ได้สะดวกขึ้น ลดการผิดพลาดลง และตรวจสอบได้

หลักการ คือ Admin เป็นผู้ควบคุมระบบทั้งการจัดการสินค้า และจัดการ Sales รวมถึงข้อมูลลูกค้า เมื่อ Sales พบปะลูกค้าและมีการสั่งออเดอร์ Sales จะบันทึกลงแอพพลิเคชั่น และส่งรายการมาที่ Admin เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไป

  • หลังบ้านแบ่งสิทธิ์การใช้งานหลายสิทธิ์
  • จัดการหมวดหมู่สินค้า
  • จัดการข้อมูลสินค้า
  • จัดการข้อมูลลูกค้า
  • จัดการสาขา
  • จัดการข้อมูล Sales
  • รายงานการสั่งซื้อสินค้า
  • บันทึกรายการสั่งซื้อเป็น Drafts ไว้ส่งรายการทีหลัง
  • ดูประวัติการสั่งซื้อ
  • ระบบส่งรายการสั่งซื้อสินค้า

Other works

รับทำ app portfolio list

Jump Express

Click here
รับทำ app portfolio list

Texfocus

Click here
รับทำ app portfolio list

DMSC

Click here
รับทำ app portfolio list

Double A

Click here