ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Siam SAK

Siam SAK

แนวคิด คือ เนื่องจากปัจจุบันทางธุรกิจของลูกค้าการรับออเดอร์จากลูกค้าจะมี Sales เป็นผู้ส่งรายการออเดอร์มาให้กับทาง Admin ซึ่งไม่มีระบบจัดการทำให้รายการตกหล่นไม่ครบ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จึงต้องการทำแอพพลิเคชั่นสำหรับ Sales ได้บันทึกการส่งออเดอร์ได้สะดวกขึ้น ลดการผิดพลาดลง และตรวจสอบได้

หลักการ คือ Admin เป็นผู้ควบคุมระบบทั้งการจัดการสินค้า และจัดการ Sales รวมถึงข้อมูลลูกค้า เมื่อ Sales พบปะลูกค้าและมีการสั่งออเดอร์ Sales จะบันทึกลงแอพพลิเคชั่น และส่งรายการมาที่ Admin เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไป

  • หลังบ้านแบ่งสิทธิ์การใช้งานหลายสิทธิ์
  • จัดการหมวดหมู่สินค้า
  • จัดการข้อมูลสินค้า
  • จัดการข้อมูลลูกค้า
  • จัดการสาขา
  • จัดการข้อมูล Sales
  • รายงานการสั่งซื้อสินค้า
  • บันทึกรายการสั่งซื้อเป็น Drafts ไว้ส่งรายการทีหลัง
  • ดูประวัติการสั่งซื้อ
  • ระบบส่งรายการสั่งซื้อสินค้า

Other works

รับทำ app portfolio list

ALL DAY TIRES

Click here
รับทำ app portfolio list

Mind Car

Click here
รับทำ app portfolio list

Jump Express

Click here
รับทำ app portfolio list

Calendar Thani

Click here