ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Kubota

Kubota iPlan

แนวคิด ต้องการทำระบบบริหารจัดการหลังการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคูโบต้า ในการแจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่าย แจ้งซ่อม ตรวจเช็คราคา และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

หลักการ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคูโบต้าสามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการแจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่าย แจ้งซ่อม โดยสามารถเรียกช่าง On site ได้ทันที หรือแจ้งล่วงหน้า และสามารถให้คะแนนการทำงานของช่างได้

- แจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- แจ้งซ่อมแบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- ระบุพิกัดที่ต้องการรับบริการบนแผนที่

- ให้คะแนนการปฏิงานงานของช่าง

- ช่างสามารถรับงานผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที


Other works

รับทำ app portfolio list

Thaicom

Click here
รับทำ app portfolio list

ALL DAY TIRES

Click here
รับทำ app portfolio list

LifeUP

Click here
รับทำ app portfolio list

Double A

Click here