ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Kubota

iPlan

เป็นแอพพลิเคชันบริการหลังการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไป โดยมีฟังก์ชันการใช้งานดังนี้

- แจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- แจ้งซ่อมแบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- ระบุพิกัดที่ต้องการรับบริการบนแผนที่

- ให้คะแนนการปฏิงานงานของช่าง

- ช่างสามารถรับงานผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที


Other works

รับทำ app portfolio list

ES Lighting

Click here
รับทำ app portfolio list

Calendar Thani

Click here
รับทำ app portfolio list

CP ALL

Click here
รับทำ app portfolio list

DMSC

Click here