รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic

CITI CARE

แนวคิด คือ เนื่องจากบริษัทได้ประกอบธุรกิจการให้บริการห้องพักแก่ผู้พักอาศัยชาวญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องมีอุปสรรคในการสื่อสาร จึงทำให้ช่างที่เข้าไปซ่อมไม่สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง จึงต้องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านบริการแจ้งซ่อมให้กับลูกค้าเพื่อสื่อสารกับช่างซ่อมได้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบดูผลดำเนินการของช่างได้

หลักการ คือ พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการบริการให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถเรียกช่างมาซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพักได้ตามประเภทและอาการที่ให้เลือก โดยสามารถเลือกวัน – เวลาที่สะดวกจะให้ช่างเข้ามาซ่อมได้ เมื่อลูกค้าเรียกช่างมาซ่อมก็ให้รอการตอบรับจากช่าง เมื่อช่างมาถึงห้องให้สแกน QR code เพื่อเป็นการ Check in เข้าซ่อมงาน เมื่อซ่อมเสร็จให้กดปิดงานเพื่อเป็นการ Check out งาน จากนั้นลูกค้าสามารถให้ Rating ช่างที่เข้ามาซ่อมได้

  • ส่งคำขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพัก
  • เลือกนัดซ่อมทันที หรือนัดซ่อมล่วงหน้า
  • ดูประวัติการซ่อมของห้องตนเอง
  • ดูสถานะงานซ่อมของตนเอง
  • แอปช่างรับงานซ่อมจาก User ที่แจ้งมา
  • ช่างระบุรายละเอียดงานซ่อม
  • หลังบ้านจัดการช่างซ่อม
  • หลังบ้านจัดการงานซ่อมของ User
  • ระบบให้คะแนนช่างซ่อม

Other work

ติดต่อเรา

เลขที่ 244 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Email

sales@wewillapp.com

Tel

+660-2096-5928

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม