รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic

QONNEXT NITI

เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับ Staff

ของทางฝ่ายนิติที่พักอาศัยคอนโด

ในการติดตามพัสดุ หรือการแจ้งซ่อม/ปัญหาภายในที่พัก

Other work

ติดต่อเรา

เลขที่ 244 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Email

sales@wewillapp.com

Tel

+660-2096-5928

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม