รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic

Siam SAK

แนวคิด คือ เนื่องจากปัจจุบันทางธุรกิจของลูกค้าการรับออเดอร์จากลูกค้าจะมี Sales เป็นผู้ส่งรายการออเดอร์มาให้กับทาง Admin ซึ่งไม่มีระบบจัดการทำให้รายการตกหล่นไม่ครบ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จึงต้องการทำแอพพลิเคชั่นสำหรับ Sales ได้บันทึกการส่งออเดอร์ได้สะดวกขึ้น ลดการผิดพลาดลง และตรวจสอบได้

หลักการ คือ Admin เป็นผู้ควบคุมระบบทั้งการจัดการสินค้า และจัดการ Sales รวมถึงข้อมูลลูกค้า เมื่อ Sales พบปะลูกค้าและมีการสั่งออเดอร์ Sales จะบันทึกลงแอพพลิเคชั่น และส่งรายการมาที่ Admin เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไป

  • หลังบ้านแบ่งสิทธิ์การใช้งานหลายสิทธิ์
  • จัดการหมวดหมู่สินค้า
  • จัดการข้อมูลสินค้า
  • จัดการข้อมูลลูกค้า
  • จัดการสาขา
  • จัดการข้อมูล Sales
  • รายงานการสั่งซื้อสินค้า
  • บันทึกรายการสั่งซื้อเป็น Drafts ไว้ส่งรายการทีหลัง
  • ดูประวัติการสั่งซื้อ
  • ระบบส่งรายการสั่งซื้อสินค้า

Other work

ติดต่อเรา

เลขที่ 244 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Email

sales@wewillapp.com

Tel

+660-2096-5928

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม