รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic รับทำ app portfolio pic

Kubota

แนวคิด ต้องการทำระบบบริหารจัดการหลังการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคูโบต้า ในการแจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่าย แจ้งซ่อม ตรวจเช็คราคา และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

หลักการ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคูโบต้าสามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการแจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่าย แจ้งซ่อม โดยสามารถเรียกช่าง On site ได้ทันที หรือแจ้งล่วงหน้า และสามารถให้คะแนนการทำงานของช่างได้

- แจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- แจ้งซ่อมแบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- ระบุพิกัดที่ต้องการรับบริการบนแผนที่

- ให้คะแนนการปฏิงานงานของช่าง

- ช่างสามารถรับงานผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที

Other work

ติดต่อเรา

เลขที่ 244 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Email

sales@wewillapp.com

Tel

+660-2096-5928

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม