Rx

รับทำ app wewillapp บทความออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ รับทำแอพพลิเคชัน

การกำหนด Rate Limit ใส่ส่วนของ Rx/Tx เป็นการกำหนดค่าใน Router  Rx คือ ค่า  Receive ถ้ามองในด้านของที่ Router คุยกับ Client ก็จะเป็นค่าที่ เรารับจาก Client เปรียบก็คือ Client ส่งให้เรา หมายถึงค่า upload ของ client Tx คือ ค่าที่ Transmit คือ Router ส่งข้อมูลออกไป เช่นกันถ้าหากมองในแง่ของ Router คุยกับ Client ก็จะเป็นค่าที่ Router ส่งข้อมูลให้เครื่อง Client หมายถึงค่า Download ของ Client กลับกัน ถ้าหากมองว่า Router คุยกับ Internet  ค่า Rx ก็จะเป็น ค่าที่ Router รับข้อมูลมาจากภายนอก ค่า Tx ก็จะเป็น ค่าที่ Router ส่งข้อมูลออกไปภายนอก

ติดต่อเรา

128/180 อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Email

sales@wewillapp.com

Mobile

+6684-820-7280

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม