download file

รับทำ app wewillapp บทความออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ รับทำแอพพลิเคชัน

          scp จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์จากที่นึงไปอีกที่นึง ในกรณีนี้เราจะยกตัวอย่างในการดาวน์โหลดไฟล์จาก server ลงเครื่องเราเอง โดยใช้คำสั่งดังนี้ scp root@xx.xx.xx.xx:~/network-log.png /downloads/network-report.png           โดยในคำสั่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ ส่วนแรกจะเป็นแหล่งของไฟล์ที่เราจะทำการดาวน์โหลด และส่วนที่สองจะเป็นแหล่งของไฟล์ใหม่ที่เราจะเอาวางไว้ที่เครื่องเรา

ติดต่อเรา

เลขที่ 244 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Email

sales@wewillapp.com

Tel

+660-2096-5928

ทศพล แก้วสาร
facebook ig line

สอบถามเพิ่มเติม